คาถาหัวใจพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ สร้างปาฏิหาริย์ให้ชีวิต


หากท่องคาถานี้เป็นประจำ จะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นกับชีวิต พลิกร้ายกลายเป็นดี โดยไม่ต้องพึ่งดวงชะตา..

 

พุทธังล้างทุกข์ ธัมมังล้างโศก สังฆังล้างโรค

                นะ โม พุท ธา ยะ

 

นะ = พระกุกกุสันโธ อาโปธาตุน้ำ

โม = พระโกนาคม ปฐวีธาตุดิน

พุท = พระกัสสป เตโชธาตุไฟ

ธา = พระสมณะโคดม (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)   วาโยธาตุลม

ยะ = พระศรีอารยเมตไตย (พระพุทธเจ้าองค์ถัดไป หลัง พ.ศ. 5000) อากาศธาตุ

 

ตามคำกล่าวของพระเกจิโบราณ ยอดพระคาถาศักดิ์สิทธิ์นี้ มีอานุภาพยิ่งใหญ่มากเหนือคาถาใด ๆ

ผู้ที่หมั่นสวดอยู่เสมอจักเป็นมงคลแก่ชีวิตตนเองและสถานที่นั้นๆ ป้องกันภัยอันตราย ปัดเสนียดจัญไร คุณไสยมนต์ดำไม่อาจกล้ำกราย เสริมสิริมงคล เมตตามหานิยม มีพุทธคุณครอบคลุมจักรวาลทั้งปวง


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *